ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

แข่งขันบาสเกตบอล มหกรรมกีฬา อบจ. สุราษฎร์ธานี 2561

06 ธันวาคม 2561

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ในงานมหกรรมกีฬา อบจ. สุราษฎร์ธานี 2561โครงการติว O-NET/GAT-PAT' 61

04 ธันวาคม 2561

โครงการติว O-NET/GAT-PAT' 61 จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561พิธีถวายราชสักการะถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณและถวายบังคมหน้าพระบรม

04 ธันวาคม 2561

ผอ.ปิยะ ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการ กล่าวถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดีพระเกียรติคุณ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน ถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

03 ธันวาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ผู้รับใบอนุญาต โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 28 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีมอบเกียรติบัตรและของรางวัลกิจกรรมลอยกระทง2561

29 พฤศจิกายน 2561

มอบเกียรติบัตรและของรางวัลกิจกรรมลอยกระทง2561