ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

ปัจฉิมนิเทศ 2562

14 กุมภาพันธ์ 2563

#ปัจฉิมสีชมพู14กุมภาวันวาเลนไทน์ #ปัจฉิมที่ปลื้มปริ่มและอบอวลไปด้วยความรักนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ 2562

07 กุมภาพันธ์ 2563

นิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ นำกระแสบอร์ดเกมเข้ามาปรับใช้กับการออกแบบ กระตุ้นความคิดและจินตนาการของผู้เรียนได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา 2562

07 กุมภาพันธ์ 2563

เเนะเเนวอาชีพในสถานศึกษา 7 กุมภาพันธ์ 2563 งานแนะแนว โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จัดโครงการเเนะเเนวอาชีพในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแนวทางในการเลือกประกอบอาชีพให้สอดคล้องตรงตามความต้องการนักวิจัยน้อย 2562

06 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการนักวิจัยน้อย" รร.มอ.ว.สฎ. บ่มเพาะทักษะแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นรากฐานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 2563

05 กุมภาพันธ์ 2563

คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เคลื่อนพลจัดแหล่งเรียนรู้วิทย์นอกห้องเรียนให้กับเยาวชน จ.สุราษฎร์ธานี 4 - 7 กุมภาพันธ์ นี้ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเลือกตั้งสภานักเรียน 2563

31 มกราคม 2563

การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. แบ่งเป็น 3 หน่วยเลือกตั้ง สำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น มีนักเรียนมาใช้สิทธิ์กว่าร้อยละ 95.63 ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด


คำร้องขอเอกสารหลักฐาน ปพ.