ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

จิตอาสาร่วมสร. 61

17 กันยายน 2561

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายเด็กดีของสภาร่วมอาสาพัฒนาชุมชน ณ บ้านเอื้อพร อ.ละแม จ.ชุมพรคณะผู้บริหารจากประเทศจีนเยี่ยมชมการเรียนการสอน

11 กันยายน 2561

คณะผู้บริหารจาก North China Institute of Science and Technology ประเทศจีน เยี่ยมชมการเรียนการสอนตารางสอบ

10 กันยายน 2561

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561นักเรียน ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน2561

07 กันยายน 2561

นักเรียน ม.1 เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน2561 นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เข้าร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจําปี 2561คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดกำแพงเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงาน

07 กันยายน 2561

คณะผู้บริหารโรงเรียนวัดกำแพงเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงาน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี