ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

มอบสื่อเพื่อการเรียนรู้ควบคู่การเรียนออนไลน์

02 มิถุนายน 2564

จัดการมอบสื่อการเรียนรู้เพื่อใช้ควบคู่กับการเรียนออนไลน์ มีทั้งการจัดส่งทางไปรษณีย์และสามารถมารับเองได้แบบ Drive Thruปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ 2564 รร.มอ.ว.สฎ.

17 พฤษภาคม 2564

ข้อปฏิบัติก่อนการเรียนปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 โดยการสาธิตการใช้งานโปรแกรม ZOOMมอบอุปกรณ์การเรียนให้น้อง ๆ โรงเรียนบ้านซอย 2

24 มีนาคม 2564

พี่ ๆ ม.5 มอ.ว.สฎ. ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องเขียนให้น้อง ๆ นักเรียน รร. บ้านซอย 2 #อิ่มใจผู้ให้สุขใจผู้รับมอบตัว ปฐมนิเทศ 2564

22 มีนาคม 2564

21 มีนาคม 2564 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กำหนดการมอบตัว ปฐมนิเทศ และประชุมผู้ปกครอนักเรียนใหม่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ 2563

20 มีนาคม 2564

นักเรียน ม.2 นำเสนอผลงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยมีแนวคิดและเเรงบันดาลใจตามความถนัดและความสนใจ กว่า 46 ชิ้นงาน