ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

กีฬาสานสัมพันธ์หอพัก2561 รร.มอ.ว.สฎ.

20 มกราคม 2562

โครงการกีฬาสานสัมพันธ์หอพัก โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากร ได้มีกิจกรรมร่วมกัน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา2561

18 มกราคม 2562

งานแนะแนว โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จัดโครงการแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561นักศึกษาฝึกสอน Universitas Pendidikan Ganesha (รุ่นที่3)

12 มกราคม 2562

ต้อนรับนักศึกษาฝึกสอน Universitas Pendidikan Ganesha สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 7 รายวิทย์นอกบ้าน

12 มกราคม 2562

จัดกิจกรรมวิทย์นอกบ้าน ร่วมกับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านท่าเพชรวันปิดโลกกิจกรรมชุมนุม2561

11 มกราคม 2562

วันปิดโลกกิจกรรมชุมนุม ประจำปีการสึกษา 2561 ขึ้น ในธีมงาน "Blooming Day วัยรุ่นสดใส วัยมันส์สดชื่น"