ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

04 ธันวาคม 2562

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

25 พฤศจิกายน 2562

นายปิยะ ชนะศักดิ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ถวายพวงมาลัยพระกร ต่อหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียนวิทยาศาสตร์สัญจร ม.5 / 2562

23 พฤศจิกายน 2562

วิทยาศาสตร์สัญจร ม.5 ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม (Khanom Learning Center) และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม 21 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 5/1 - 5/4 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีวิทยาศาสตร์สัญจร ม.2 / 2562

15 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช“Rubber Technology and Information Technology (RI)” ประจำปี 2562

15 พฤศจิกายน 2562

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ “Rubber Technology and Information Technology (RI)” ประจำปี 2562ลอยกระทง 2562

12 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2562
คำร้องขอเอกสารหลักฐาน ปพ.