ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

กิจกรรมที่ผ่านมา

คณะครูเข้ารับการฝึกผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(B.T.C)

23 ธันวาคม 2563

16-19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะครูโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 ท่าน เข้ารับการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C) ปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านควนสระ อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานีผลงานนักเรียน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์

22 ธันวาคม 2563

ผลงานนักเรียน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14 ประเภทเสื้อกีฬา ในหัวข้อ "60 ปี แกรนด์สปอร์ต" จากผู้ส่งผลงานทั้งหมด 2,213 ผลงาน ทั่วประเทศแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อาหารและการเกษตร

19 ธันวาคม 2563

นักรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อาหารและการประกวดแข่งขันตอบปัญหานวัตกรรมการเกษตรทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

18 ธันวาคม 2563

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2/63ปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ ร.9

05 ธันวาคม 2563

มอ.ว.สฎ.ร่วมปลูกต้นไม้ ตามรอยพ่อ ร.9 พื้นที่ทุ่งใสไช อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ฯ

คำร้องขอเอกสารหลักฐาน ปพ.