ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมหามงคล ศรีวิชัย

02 ธันวาคม 2559

คณะผู้บริหาร คุณครู โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ มิ่งมหามงคล ศรีวิชัย จากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองสุราษฎร์ธานี เข้ามายังวิทยาเขตฯ ประดิษฐาน (ชั่วคราว) ณ โถงอาคารสำนักงานอธิการบดี เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวสงขลานครินทร์ถวายสัตย์ปฏิญาณ

22 พฤศจิกายน 2559

คณะผู้บริหาร คุณครู และนักเรียนโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมกันแสดงความอาลัย และถวายสัตย์ปฏิญาณฯ รวมพลังแห่งความภักดี ด้วยการร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2559

18 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.เจริญ นาคะสรรค์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดเพื่อพัฒนาสุขภาพและทักษะด้านการกีฬา ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งปลูกฝังความสามัคคีแปรอักษร ถวายความอาลัย

14 พฤศจิกายน 2559

คณะครู นักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แปรอักษร ถวายความอาลัยสร้างสรรค์กระทงด้วยตนเอง

14 พฤศจิกายน 2559

ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีลอยกระทง โดยให้นักเรียนประดิษฐ์สร้างสรรค์กระทงจากวัสดุธรรมชาติด้วยตนเองเพื่อนำไปลอยกระทงตามประเพณี