ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

มอบตัว ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561

18 มีนาคม 2561

ภาพบรรยากาศ การมอบตัว และปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4วิจัยชั้นเรียน 2560

15 มีนาคม 2561

ประกอบไปด้วยการบรรยายจากวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีSWOT 2560

15 มีนาคม 2561

วิเคราะห์ปัจจัยเพื่อการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน (SWOT) ประจำปีการศึกษา 2560วันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

15 มีนาคม 2561

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ที่ได้รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุณ ในวันแห่งคุณค่าสงขลานครินทร์ปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2560

06 มีนาคม 2561

เพื่อให้นักเรียนที่มีคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไม่ถึงเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ทั้งระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ดำเนินการปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์นศท.ชั้นปีที่2 เดินทางไปเข้าค่าย

24 กุมภาพันธ์ 2561

นศท.ชั้นปีที่2 ออกเดินทางไปค่ายวิภาวดี เพื่อทำการกระโดดหอ