ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน รร.มอ.ว.สฎ.1/2561

5 สิงหาคม 2561

โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้องนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีติว สอวน. 2561

2 สิงหาคม 2561

บรรยากาศการติว สอวน. ให้เด็กๆ นักเรียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เย็นวันนี้ (2ส.ค.61)ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

2 สิงหาคม 2561

2 สิงหาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ร.10

26 กรกฏาคม 2561

ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 26 กรกฎาคม 2561ค่ายนวัตกรรมน้ำสู่งานวิจัย

24 กรกฏาคม 2561

โครงงานวิจัย เรื่อง เครื่องกรองน้ำ หรือเครื่องทําน้ำจืดจากน้ำเค็ม ของนางสาวกุลนิษฐ์ เนตรรุ่ง และ นางสาวจิรัญญา น้อยสุพัฒน์ ม.4/5 (นักเรียนห้องโครงการ วมว.) โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี มีที่ปรึกษาโครงงานคือ นางสาวสะเราะ นิยมเดชา ครูประจําการวิชาเคมีนักเรียนให้ความรู้วันสำคัญทางศาสนา

20 กรกฏาคม 2561

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดให้มีตัวแทนนักเรียนให้ความรู้บริเวณหน้าเสาธง เกี่ยวกับวันเข้าพรรษา