ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

กิจกรรมที่ผ่านมา

อำลาตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 7

17 มีนาคม 2564

อำลาตำแหน่งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 7 ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2563 อย่างเต็มภาคภูมิ



นักวิจัยน้อย 2563

10 มีนาคม 2564

นักวิจัยน้อย รร.มอ.ว.สฎ. บ่มเพาะทักษะแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียนโดยใช้การวิจัยเป็นรากฐาน



ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือเนตรนารี ม.3/2563

10 มีนาคม 2564

กิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาลูกเสือ - เนตรนารี ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็นลักษณะการวนฐาน ประกอบด้วย ลูกเสือ - เนตรนารี ทั้งหมด 4 กอง 16 หมู่ โดยแบ่งเป็น 4 ฐาน



ประมวลภาพการจัดการเรียนการสอน วิชาลูกเสือเนตรนารี ม.2/2563

07 มีนาคม 2564

ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยฝึกฝนทั้งด้านความรู้ ความมีระเบียบ​วินัย ความอดทน ความสามัคคี​ในหมู่คณะ



เสียงใส ไมค์ศรีตรัง มอ.ว.สฎ.ครั้งที่ 1

07 มีนาคม 2564

สำหรับการประกวดแข่งขันร้องเพลง “เสียงใส ไมค์ศรีตรัง” ครั้งที่ 1 จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุนทรียะและทักษะชีวิต โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้แก่ การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง-ลูกกรุง และการแข่งขันร้องเพลงสากล





คำร้องขอเอกสารหลักฐาน ปพ.