ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

กิจกรรมที่ผ่านมา

นศท. ร่วมบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

20 กุมภาพันธ์ 2561

มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่น 3

16 กุมภาพันธ์ 2561

เด็กๆได้น้อมรำลึกถึงพระคุณครู พร้อมทั้งมีพิธีขอขมา และบายศรีสู่ขวัญจัดเตรียมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560

16 กุมภาพันธ์ 2561

นักเรียนและคุณครูจะร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดWorkshop ศิลป์ - คํานวณ " โจทย์ใหม่กับการพัฒนากำลังคนสู่สังคมไทย"

15 กุมภาพันธ์ 2561

Workshop ระดมความคิดในหัวข้อ "ศิลป์ - คํานวณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โจทย์ใหม่กับการพัฒนากำลังคนสู่สังคมไทย"อำลาตำแหน่ง คณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 4 รร.มอ.ว.สฎ.

15 กุมภาพันธ์ 2561

วันอำลาตำแหน่งคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รร.มอ.ว.สฎ.

12 กุมภาพันธ์ 2561

มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต