ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

12 ตุลาคม 2563

ชาว มอ.ว.สฎ. ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทอดกฐินสามัคคี 2563 ณ วัดโลการาม

11 ตุลาคม 2563

มอ.ว.สฎ. ร่วมงานบุญ ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโลการาม อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานีสัปดาห์ "คิดถึงพ่อหลวง ร.9"

09 ตุลาคม 2563

5-9 ตุลาคม 2563 ฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม "คิดถึงพ่อหลวง ร.9" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหาหรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครอง 1-63 รูปแบบ Online

05 ตุลาคม 2563

4 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยรูปแบบ Online 100% ผ่านโปรแกรม Google Meet หรือ Zoomพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" ประจำปี 2563

24 กันยายน 2563

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และสภานักเรียน รร.มอ.ว.สฎ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" ประจำปี 2563


คำร้องขอเอกสารหลักฐาน ปพ.