ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "


                                         ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี


                          

                             **ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

                          

                             **ปฏิทินงานการเงิน ปีการศึกษา 2562