ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

กิจกรรมที่ผ่านมา

BIG CLEANING DAY

19 พฤษภาคม 2560

คณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้น ใช้เวลาในช่วงกิจกรรมชุมนุม ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงเรียน และภายในห้องเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ สะอาดตา โดยมีครูดูแลกำกับอย่างใกล้ชิดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนหอพัก

18 พฤษภาคม 2560

ช่วงเวลา 18.30 น. ของวันนี้ (18 พฤษภาคม 2560)ทางหอพักได้จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญให้กับนักเรียนหอพัก เพื่อเป็นการต้อนรับ และสร้างขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนคณาจารย์และนักศึกษาจาก University Malaysia Kelantan เยี่ยมชมโรงเรียน

16 พฤษภาคม 2560

คณะผู้บริหารโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี และนักเรียน ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก University Malaysia Kelantanหลอมรวมลูกพระบิดา

12 พฤษภาคม 2560

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติจาก พระครูวินัยธรองค์การ สิริปัญโญ แห่งสำนักสงฆ์นิคามธรรมาวาส เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรม และมีกิจกรรมที่จะทำให้นักเรียนหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง ภายใต้คำว่า "ลูกพระบิดา"วันวิสาขบูชา

10 พฤษภาคม 2560

นักเรียนหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยการทำความดี ช่วยพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน ทำประโยชน์ให้ส่วนรวม เพื่อต้อนรับวันเปิดเทอมการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้สำหรับการศึกษา 4.0

6 พฤษภาคม 2560

โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้รับเกียรติโดย รศ.ดร. ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ มาเป็นวิทยากรสำหรับการเรียนการสอนแบบ Active learning ให้กับคุณครู