ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

อาหารและโภชนาการ

08 มกราคม 2561

เรามาดูเสน่ห์ปลายจวักของนักเรียน ม.4 ในรายวิชาการจัดการภายในบ้าน หน่วยการเรียนรู้ "อาหารและโภชนาการ"ประชุมหารือแนวทางก่อตั้งโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"

08 มกราคม 2561

ร่วมประชุมหารือ เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน ในโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี”รายงานตัวและสอบคัดเลือก โครงการวมว.รอบ2

06 มกราคม 2561

รายงานตัวเพื่อสอบคัดเลือกรอบ 2 เพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2”กิจกรรมวันปีใหม่ 2561

05 มกราคม 2561

กิจกรรมวันปีใหม่ 2561ศิษย์เก่า(รุ่น2) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

04 มกราคม 2561

นายรัชภูมิวิ ชิตแย้ม ศิษย์เก่า(รุ่น2) นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สาขาวิศวกรรมการต่อเรือ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อให้น้องๆม.6บรรยากาศเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 60

04 มกราคม 2561

การเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก(4ม.ค.61) ของผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้ง 6 คน