ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ครูและบุคลากร

09 ตุลาคม 2560

ได้รับเกียรติจาก คุณมลทิพย์ ฉวบพรหมอินทร์ (พยาบาลระดับ7 รพ.สุราษฎร์ธานี) คุณทิพวรรณ ทองสาย และคุณอุไรวรรณ จุนเด็น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการปฏิบัติงานห้องฉุกเฉินและศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษาแห่รถพนมพระวัดนิคมธรรมมาราม 2560

06 ตุลาคม 2560

คณะครู มอ.ว.สฎ. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมขบวนแห่รถพนมพระวัดนิคมธรรมมารามผลการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "STORY OF PSUWIT SURATTHANI"

27 กันยายน 2560

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รางวัลการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "STORY OF PSUWIT SURATTHANI"พิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล" 2560

24 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู บุคลากร สภานักเรียน และตัวแทนนักเรียน โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลา "วันมหิดล"ทำบุญตักบาตร วัน "ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

22 กันยายน 2560

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวัน "ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"กิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพ (World Peace Day)

21 กันยายน 2560

กิจกรรมรณรงค์อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2560