ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องคู่ขนาน วมว.)

TitleAuthorDate
ประกาศโครงการห้องเรียนคู่ขนาน วมว.
ปีการศึกษา 2561
kruji12/02/61
ใบจ่ายเงินค่าสมัครkruji22/12/60
ใบสมัครkruji22/12/60
ประกาศรับสมัครkruji22/12/60
ใบลานักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์kruji28/08/60
ใบลานักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์kruji28/08/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษkruji21/04/60
สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560kruji23/03/60
ใบชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษkruji23/03/60
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน“โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบพิเศษkruji23/03/60
ค่าธรรมเนียมการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 (กรณีจ่ายเพิ่ม) 5,000 บาทkruji16/03/60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเงา วมว.)kruji16/03/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเงา วมว.) ปีการศึกษา 2560 kruji10/03/60
Update!! bill payment ค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียน วมว. ชั้น ม.4 (โปรดชำระเงินภายในวันที่ 17 มี.ค.60)kruji07/03/60
Update!! ชี้แจงค่าใช้จ่ายในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.4kruji07/03/60
ใบสมัครห้องเงา วมว. ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)kruji27/02/60
สัญญามอบตัวการเข้าเป็นนักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ใบมอบตัวนักเรียน โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
เอกสารยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
bill payment โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ขั้นตอนในการยืนยันสิทธิ์ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วมว.kruji21/02/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.)” โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ประจำปีการศึกษา 2560kruji25/01/60
ใบสมัครสอบโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560kruji04/01/60
ใบจ่ายเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์(ห้อง เงา วมว.) ปีการศึกษา 2560kruji23/12/59
ประกาศรับสมัคร โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (ห้องเงา วมว.) ประจำปีการศึกษา 2560kruji23/12/59