ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

TitleAuthorDate
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการคู่ขนาน วมว.(รอบสอง)kruji23/03/61
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานตำแหน่งครูดูแลหอพักชาย ปี 2561kruji20/03/61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก ปี 2561kruji19/03/61
ใบแจ้งชำระค่าหอพัก ม.1 และ ม.4kruji19/03/61
ใบแจ้งชำระค่าหอพัก ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6kruji19/03/61
มอบตัว ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561kruji18/03/61
ประกาศผลการสอบ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2560
kruji16/03/61
วิจัยชั้นเรียน 2560kruji15/03/61
SWOT 2560kruji15/03/61
วันคุณค่าสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561kruji15/03/61
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ห้องคู่ขนาน วมว. (รอบแรก) ปีการศึกษา 2561kruji14/03/61
ใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561kruji13/03/61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.4 แผนการเรียน ศิลป์-คำนวณ ปีการศึกษา 2561kruji13/03/61
โครงการคู่ขนาน วมว. (รอบสอง)kruji12/03/61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2561kruji12/03/61
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (รอบสอง) ปีการศึกษา 2561kruji12/03/61
การยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวเข้าเรียนชั้น ม.4 (ประเภทโควต้า) ประจำปีการศึกษา 2561kruji12/03/61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งครูดูแลหอพักkruji12/03/61
ปรับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2560kruji06/03/61
ประกาศผลการสอบปลายภาคของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 kruji05/03/61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งครูดูแลหอพักนักเรียนkruji28/02/61
นศท.ชั้นปีที่2 เดินทางไปเข้าค่ายkruji24/02/61
แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560kruji23/02/61
แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน รุ่นที่ 5 อย่างเป็นทางการkruji23/02/61
โครงการ “นักวิจัยน้อย” ปีการศึกษา 2560kruji23/02/61
แนวปฏิบัติการปรับเปลี่ยนผลการเรียนในปีการศึกษา 2559 และ ปีการศึกษา 2560kruji22/02/61
นศท. ร่วมบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล ร.9kruji20/02/61
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนรุ่น 3kruji16/02/61
จัดเตรียมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560kruji16/02/61
Workshop ศิลป์ - คํานวณ " โจทย์ใหม่กับการพัฒนากำลังคนสู่สังคมไทย"kruji15/02/61
อำลาตำแหน่ง คณะกรรมการนักเรียนรุ่นที่ 4 รร.มอ.ว.สฎ.kruji15/02/61
แจ้งแนวปฏิบัติในการปรับแก้ผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560kruji13/02/61
โครงการคู่ขนาน วมว.kruji12/02/61
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รร.มอ.ว.สฎ.kruji12/02/61
เยี่ยมสำรวจ (Site Visit) โครงการ วมว.kruji12/02/61
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกรอบสองและมีสิทธิ์เข้าเรียน ม.4 โครงการ วมว.kruji09/02/61
นิทรรศการโครงงานอาชีพ ม.3kruji09/02/61
นำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ ม.2kruji09/02/61
การแข่งขันทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนkruji08/02/61
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ประจำปีการศึกษา 2561kruji07/02/61
คาราวานวิทยาศาสตร์กับ อพวช.kruji07/02/61
มอบเกียรติบัตรและของรางวัลในกิจกรรมวันปิดโลกชุมนุม 2560kruji06/02/61
เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3 / 2560kruji01/02/61
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 สอบวัดความรู้ ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2561kruji31/01/61
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง รร.มอ.ว.สฎ.kruji31/01/61
โครงการติว GAT PAT O-NET'60kruji29/01/61
กีฬาสานสัมพันธ์ หอพักนักเรียน รร.มอ.ว.สฎ.kruji26/01/61
จิตอาสาเพื่อน้อง ชุมนุมจิตอาสา(iServe)kruji26/01/61
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2560kruji26/01/61
กีฬาสร้างเครือข่ายสภานักเรียนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่2kruji25/01/61
ฝึกประกอบอาหารkruji24/01/61
กิจกรรม English for funkruji22/01/61
ประกาศเลขที่นั่งสอบห้องคู่ขนาน วมว ประจำปี 2561kruji25/01/61
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.4 แผนการเรียน ศิลป์ - คำนวณ ปีการศึกษา 2561kruji22/01/61
สอบคัดเลือก ม.4 และสอบวัดความรู้ ม.2 ปี 2561kruji21/01/61
สอบคัดเลือก ม.1 และสอบวัดความรู้ ป.5 ปี 2561kruji20/01/61
Mega Project for PSU.Wit.Surat Friendskruji15/01/61
ข้อมูลการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียนkruji15/01/61
วันปิดโลกกิจกรรมชุมนุมkruji12/01/61
ประกาศผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560kruji12/01/61
ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ การสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 และการสอบวัดความรู้ ป.5 และ ม.2kruji11/01/61
อาหารและโภชนาการkruji08/01/61
ประชุมหารือแนวทางก่อตั้งโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง"kruji08/01/61
รายงานตัวและสอบคัดเลือก โครงการวมว.รอบ2kruji06/01/61
กิจกรรมวันปีใหม่ 2561kruji05/01/61
ศิษย์เก่า(รุ่น2) เข้าแนะแนวการศึกษาต่อkruji04/01/61
บรรยากาศเปิดตัวผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน 60kruji04/01/61
จิตอาสาเพื่อน้อง ชุมนุมจิตอาสา(iServe)kruji04/01/61
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561kruji27/12/60
27 ธันวาคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน (ครบรอบ 5 ปี)kruji27/12/60
มอบขวัญเทศกาลปีใหม่ 2561kruji26/12/60
งานเลี้ยงวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่kruji25/12/60
Merry Christmaskruji25/12/60
สัมภาษณ์ผู้สมัครตำแหน่งประธานนักเรียน60kruji22/12/60
พิธีลงเสาเอกอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหารkruji22/12/60
มอบรางวัล TOP GPA TEST 2560kruji22/12/60
การบริหารจิตและเจริญปัญญาkruji20/12/60
นำเสนอหัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์kruji15/12/60