ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวประชาสัมพันธ์

TitleAuthorDate
ประกาศค่าธรรมเนียมการเรียน ปีการศึกษา 2563 (ล่าสุด)kruji25/06/63
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID-19 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีkruji25/06/63
ระบบแสดงการคืนเงินค่าประกันของเสียหายของนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6kruji14/05/63
ระเบียบการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร63kruji17/04/63
ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาkruji10/04/63
การชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆkruji09/03/63
สถานะการชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนของนักเรียนkruji20/02/63
ประกาศรับสมัครนิติกรkruji20/02/63
ใบแจ้งชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียนนักเรียนkruji19/03/63
ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม.1 ม.2 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562kruji13/03/63
ประกาศผลการสอบปลายภาค ชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562kruji28/02/63
ประกาศอัตราค่าบริการหอพักนักเรียนkruji19/02/63
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆkruji19/02/63
นิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมสร้างสรรค์ 2562kruji07/02/63
แนะแนวอาชีพในสถานศึกษา 2562kruji07/02/63
ชวนน้องชมจันทร์kruji07/02/63
นักวิจัยน้อย 2562kruji06/02/63
คาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. 2563kruji05/02/63
เลือกตั้งสภานักเรียน 2563kruji31/01/63
ต้อนรับคณะสื่อมวลชนจาก PSU NETWORKkruji30/01/63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 สอบวัดความรู้ ป.5 และ ม.2 ปีการศึกษา 2563kruji30/01/63
ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ม.2 / 2562kruji29/01/63
โครงการทดสอบวิชาพิเศษลูกเสือ - เนตรนารี ม.3 / 2562kruji28/01/63
ค่ายลูกเสือเนตรนารี ม.1 / 2562kruji27/01/63
ปิดโลกกิจกรรมชุมนุม 2562kruji24/01/63
สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ 2563kruji19/01/63
ประกาศผลสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562kruji13/01/63
วันครอบครัว_มินิคอนเสิร์ตThe Just / Wit Band / Papeankruji12/01/63
วันครอบครัว_Cover dance และรำวงย้อนยุคkruji12/01/63
วันครอบครัว_ละครเวที The Story of PSU WIT SURATkruji12/01/63
วันครอบครัว (Family Day)kruji12/01/63
วิทย์นอกบ้าน 2562kruji11/01/63
ประกาศรับสมัครห้องคู่ขนาน63kruji08/01/63
ใบสมัครสอบห้องคู่ขนาน63kruji08/01/63
ใบชำระค่าสมัครคู่ขนาน63kruji08/01/63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม.4 สอบวัดความรู้ ป.5 และ ม.2kruji08/01/63
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 รร.มอ.ว.สฎ.kruji28/12/62
30 พื้นที่ 30 ห้องเรียนkruji28/12/62
วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 2562kruji27/12/62
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563kruji26/12/62
ทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563kruji26/12/62
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารkruji19/12/62
นำเสนอหัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์2562kruji14/12/62
รับสมัครผู้เช่าร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มkruji12/12/62
ถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9kruji04/12/62
น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6kruji25/11/62
วิทยาศาสตร์สัญจร ม.5 / 2562kruji23/11/62
วิทยาศาสตร์สัญจร ม.2 / 2562kruji15/11/62
“Rubber Technology and Information Technology (RI)” ประจำปี 2562kruji15/11/62
ลอยกระทง 2562kruji12/11/62
การเตรียมความพร้อมในการสอบชิงทุนรัฐบาล ประจำปี 2563kruji12/11/62
กิจกรรม Student Council Reboot Camp ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562kruji11/11/62
ต้อนรับรองอธิการบดี และคณะจาก Northwest University สาธารณรัฐประชาชนจีนkruji08/11/62
ลูกเสือ-เนตรนารี ม.1 ฝึกระเบียบแถวkruji06/11/62
ทอดกฐินสามัคคีวัดกรวด 2562kruji03/11/62
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2kruji02/11/62
โครงการทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้ (2562)kruji31/10/62
ประกาศผลสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562kruji18/10/62
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69/2562kruji09/10/62
พิธีวางพวงมาลาวันมหิดลและวันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งkruji25/09/62
ชุมนุม Safety Zone แบ่งปันความสุขให้น้อง ๆ รร.บ้านควนคีรีวงศ์kruji16/09/62
แอโรบิคแดนซ์ยามเช้าkruji13/09/62
ม.4 บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์kruji13/09/62
นักศึกษาฝึกสอน UNDIKSHA สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เสร็จสิ้นการฝึกสอนkruji10/09/62
โตไปไม่โกง(ต่อต้านคอร์รัปชัน)kruji07/09/62
ประชุมผู้ปกครอง 2562kruji25/08/62
นักเรียน ม.3 เข้าชมผลงานนิทรรศการ ศิลปคณาจารย์ ART Exposition 2019kruji31/08/62
                                                                                                                                                                   คำร้องขอเอกสารหลักฐาน ปพ.