ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวหอพัก

TitleAuthorDate
ปิดหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีkruji19/12/60
ประกาศปิดหอพักวันรัฐธรรมนูญkruji06/12/60
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอพักkruji09/11/60
ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560kruji09/11/60
คู่มือกิจกรรมหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560kruji09/11/60
ประกาศรับสมัครจัดหา ร้านซัก รีด ให้กับนักเรียนในหอพักkruji06/11/60
ใบแจ้งชำระค่าหอพัก ปีการศึกษา 2/2560 **ชำระได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ตุลาคม 2560**kruji03/10/60
ประกาศอัตราค่าหอพักนักเรียน ปีการศึกษา 2560kruji03/10/60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักเรียน จำนวน 2 รายการkruji03/08/60
ปิดหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีkruji04/07/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอพักนักเรียนชาย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เทอม 1 ปีการศึกษา 2560kruji11/04/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เทอม 1 ปีการศึกษา 2560kruji11/04/60
ใบรับรองแพทย์kruji10/03/60
คู่มือการจัดการด้านหอพักนักเรียนkruji10/03/60
ค่าหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560kruji06/03/60
ประกาศค่าหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560kruji22/12/59
ประกาศปิดหอปีใหม่kruji22/12/59
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2559kruji04/10/59
แจ้งค่าหอพักนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559kruji04/10/59