ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

ข่าวหอพักTitleAuthorDate
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์อยู่หอพัก ประจำปีการศึกษา 2564 (นักเรียนหอพักเดิม)admin12/05/64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ที่มีสิทธิ์อยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 1/2564admin22/04/64
ระบบแสดงการคืนเงินของหอพักสายรุ้ง ค่าหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 และค่าอาหาร ภาคเรียนที่ 2/2563admin05/04/64
รายชื่อนักเรียนผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก (นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4)admin24/03/64
ใบสมัครเข้าพักในหอพักโรงเรียน-มอ.วิทยานุสรณ์admin12/03/64
ปฎิทินหอพักนักเรียนโรงเรียน 2564 ม.1 ม.4admin12/03/64
ปฎิทินหอพักนักเรียนโรงเรียน 2564 นร.ทั่วไปadmin12/03/64
อัตราค่าบริการหอพักนักเรียน ปีการศึกษา 2564admin19/02/64
ค่าใช้จ่ายห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6admin29/10/63
ใบแจ้งชำระเงินค่าหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
(โครงการวมว.)
admin29/10/63
ใบแจ้งชำระเงินค่าหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563admin29/10/63
ค่าบริการหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563admin29/10/63
การชำระค่าบริการหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563admin01/10/63
ใบชำระค่าบริการของ วมว. ม.5 ม.6admin27/05/63
ขยายเวลาชำระเงินค่าหอพักadmin16/04/63
ขยายเวลาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาadmin10/04/63
ค่าบริการหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563admin06/03/63
ใบแจ้งชำระเงินค่าหอพัก ม.1 ม.4admin06/03/63
ใบแจ้งชำระเงินค่าหอพัก ม.2 ม.3 ม.5 ม.6admin06/03/63
ปฎิทินหอพักนักเรียนโรงเรียน 2563 ม.1 ม.4admin20/02/63
ประกาศการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆadmin19/02/63
ใบสมัครเข้าพักในหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีadmin20/02/63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครเข้าอยู่หอพัก ปีการศึกษา 2562 (นักเรียนหอพักเก่า)admin10/04/61
ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่รับคัดสรรเข้าหอadmin04/04/61
ใบสมัครเข้าพักในหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีadmin15/03/61
ใบรับรองแพทย์admin15/03/61
ค่าบริการหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562admin13/03/61
ค่าบริการหอพักนักเรียน(วมว) ประจำปีการศึกษา 2562admin13/03/61
อัตราค่าบริการหอพักนักเรียนadmin02/10/61
ประมวลกิจกรรมหอพักสายรุ้ง เทอม 1 ปีการศึกษา 2561admin26/09/61
ระบบแสดงรายการค่าใช้จ่ายนักเรียนหอพักadmin18/04/61
ใบแจ้งค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2561
admin18/04/61
อัตราค่าบริการหอพักนักเรียน ปี 2561admin22/03/61
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าอยู่หอพัก ปี 2561admin19/03/61
ใบแจ้งชำระค่าหอพัก ม.1 และ ม.4admin19/03/61
ใบแจ้งชำระค่าหอพัก ม.2 , ม.3 , ม.5 และ ม.6admin19/03/61
ปิดหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีadmin19/12/60
ประกาศปิดหอพักวันรัฐธรรมนูญadmin06/12/60
แผ่นพับประชาสัมพันธ์หอพักadmin09/11/60
ปฏิทินกิจกรรมนักเรียนหอพัก ภาคเรียนที่ 2/2560admin09/11/60
คู่มือกิจกรรมหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560admin09/11/60
ประกาศรับสมัครจัดหา ร้านซัก รีด ให้กับนักเรียนในหอพักadmin06/11/60
ใบแจ้งชำระค่าหอพัก ปีการศึกษา 2/2560 **ชำระได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 ตุลาคม 2560**admin03/10/60
ประกาศอัตราค่าหอพักนักเรียน ปีการศึกษา 2560admin03/10/60
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์หอพักนักเรียน จำนวน 2 รายการadmin03/08/60
ปิดหอพักโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานีadmin04/07/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอพักนักเรียนชาย โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เทอม 1 ปีการศึกษา 2560admin11/04/60
รายชื่อผู้มีสิทธิ์อยู่หอพักนักเรียนหญิง โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี เทอม 1 ปีการศึกษา 2560admin11/04/60
ใบรับรองแพทย์admin10/03/60
คู่มือการจัดการด้านหอพักนักเรียนadmin10/03/60
ค่าหอพักนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560admin06/03/60
ประกาศค่าหอพักนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560admin22/12/59
ประกาศปิดหอปีใหม่admin22/12/59
ค่าใช้จ่ายโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2/2559admin04/10/59
แจ้งค่าหอพักนักเรียน ปีการศึกษา 2/2559admin04/10/59