dot dot
การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

 sdsldkfs;dflkslfkls;fks;fkdskfl;sflsdkfl;kdslfks;ldfklfkslfkdsl;fkldkflfkslfkdkfl;kdslfks;ldfklfkslfkdsl;fkldkflfkslfdkfl;kdslfks;ldfklfkslfkdsl;fkldkflfkslf

 

If we hold on together ถ้าเราจับมือกันไว้ แล้วไปด้วยกัน 

- ทุกเรื่องราว.. ทุกชีวิต ย่อมมีขึ้น มีลง ผ่านมา และผ่านไป มีเกิดขึ้น มีดับลง

แต่หากยังมีลมหายใจ เรายังคงต้องเดินต่อไปข้างหน้า อย่างมีความหวัง.. กำลังใจ -

---------------------------------------------------------------------

ความหมายของเพลง


 

  การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 - เก่ง ดี มีปัญญา อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข -

บุคคลแห่งอนาคต
ลิ้ง มอ.ว.

วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา
วันไหว้ครูผู้เข้าชมขณะนี้
ยังไม่มีสมาชิกที่ล็อกอินในขณะนี้
bulletบุคคลทั่วไป 5 คน
dot
dot
dot
bulletกิจกรรมเด็กหอ
dot
RSS
dot
Curriculum
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
dot
bulletTell Me More
แหล่งรวมความรู้
ทดลองวิทย์ฯกับดร.จันทร์ชัย
ทัศนศึกษาออนไลน์
dot
Newsletter

dot
Copyright © 2013 All Rights Reserved.