ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

** สามารถชำระเงินค่าใบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมภาคฤดูร้อน ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 12 มีนาคม 2560 **

Title
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2