** เปิดภาคเรียนและรับผลการเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 **
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

กิจกรรมที่ผ่านมา

อบรมโปรแกรมประยุกต์ Photoshop CS6 "คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อสื่อการเรียนรู้"

12 ตุลาคม 2559

ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ Photoshop cs6 ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อฝึกออกแบบสื่อกราฟิกต่างๆได้ด้วยตนเอง วิทยากรได้แก่ คุณครูภัทรศิริ วิริยะกิติกุลวันมหิดล “วันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”

24 กันยายน 2559

กำหนดจัดกิจกรรม “วันมหิดล” เป็นวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

21 กันยา วันสันติภาพโลก

21 กันยายน 2559

วันสันติภาพโลก ในโอกาสนี้คุณครูและนักเรียน โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และขอเป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญนี้ ด้วยการหยุดนิ่งให้กับความสงบ เป็นเวลา 1 นาที เพื่อระลึกถึงสันติภาพของโลก งดใช้ความรุนแรง หยุดทำสงคราม และร่วมมือกัน

สัปดาห์อาเซียน

20 กันยายน 2559

การทดสอบแข่งขันเกี่ยวกับความรู้เรื่องอาเซี่ยนในแต่ละระดับสายชั้น โดยนักเรียนที่มีคะแนนมากที่สุดในสายชั้น จะได้รับรางวัลที่หนึ่ง สอง และสาม ตามลำดับ โดยแข่งกันเฉพาะในสายชั้นระดับเดียวกันเท่านั้น

ผับ ยาม เช้า !!

16 กันยายน 2559

กิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกายหน้าเสาธงยามเช้าก่อนเข้าเรียน เพื่อให้นักเรียนและคุณครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง