ยินดีต้อนรับเข้าสู่ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี PSU Wittayanusorn Suratthani School เพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง " Our Soul is for the Benefit of Mankind "

• เชิญประชุมผู้ปกครอง 21 สิงหาคม 2559
• ประกาศรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมที่ผ่านมา

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

July 15 2016, 5 Comments

ทางโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ช่วงเช้าจัดตัวแทนนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา และในช่วงบ่ายได้มีตัวแทนครูและนักเรียนไปร่วมกันแห่เทียนพรรษา ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี...

คุณครูร่วมจับสลากสี ในการแข่งขันกีฬาสีภายในของ มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

July 8 2016, 2 Comments

คุณครูโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี ร่วมจับสลากสีในการแข่งขันกีฬาสีภายใน ที่กำลังจะจัดขึ้นในปลายเดือน พฤศจิกายน 2559 ...

ศึกษาเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม เซลล์หัวหอมแดง เซลล์สาหร่ายหางกระรอก

July 5 2016, 2 Comments

นักเรียนชั้น ม.1 ศึกษาเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม เซลล์หัวหอมแดง เซลล์สาหร่ายหางกระรอก โดยเซลล์ทั้ง 4 ชนิด นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติทำแผ่นสไลด์เพื่อศึกษาด้วยตนเอง...

วันไหว้ครูและประดับเข็มสัญลักษณ์ ม.อ.

June 16 2016, 1 Comments

นักเรียนร่วมรำลึกถึงพระคุณของคุณครูที่สั่งสอนวิชาให้ศิษย์ พร้อมทั้งประดับเข็มสัญลักษณ์ ม.อ. ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ที่ได้เข้ามาเรียนในภาคการศึกษาใหม่ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี...